ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ເວັບໄຊ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງອັດຕະປື. 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາ: ປັນຍາສຶກສາ, ຄຸນສົມບັດສຶກສາ, ແຮງງານສຶກສາ, ພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ. 3 ລັກສະນະ: ລັກສະນະຊາດ, ລັກສະນະວິທະຍາສາດ ແລະ ທັນສະໄໝ, ລັກສະນະມະຫາຊົນ

ພາກສ່ວນເອກະຊົນ1

ພາກສ່ວນເອກະຊົນ

 • ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຫ່ງ ສປປລາວ    http://www.laonta.com.la    
 • ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ                                     http://www.vkk.com.la
 • ປະຕູຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ                         http://www.laoconsulting.com.la
 • ກະຊວງ ປ້ອງກັນປະເທດ                                   http://www.planet.com.la
 • ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ                        http://www.laopdr.com.la 
 • ພະແນກໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງ    
                                                                      http://www.plc.com.la 
 • ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ່          http://www.phongsavanhgroup.com.la
 • ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ               http://www.sky.com.la 
 • ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ http://www.saysiriit.com.la
 • ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ                        http://www.ari.com.la
 • ກະຊວງ ໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມ                             http://www.apis.com.la
 • ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ                             http://www.hp.com.la
 • ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ                               http://www.moe.gov.la
 • ອົງການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດ                            http://www.champalao.com.la
 • ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 
                                                                    http://www.pdc3.com.la
                                                      http://www.phouthalavanh.com.la
                                                                                            http://www.test.com.la